Tiz taýýarlanylýan aş Big Bon "Ramen" ajy sygyr et tagamly, 100 gr
7.80 TMT
Tiz taýýarlanylýan aş Big Bon "Ramen" ajy sygyr et tagamly, 100 gr
Tiz taýýarlanylýan aş Big Bon "Ramen" ajy towuk tagamly, 100 gr
9.40 TMT
Tiz taýýarlanylýan aş Big Bon "Ramen" ajy towuk tagamly, 100 gr
Tiz taýýarlanylýan aş Rollton "Öýde taýýarlanýan" ajy, towuk tagamly 85 gr
5.50 TMT
Tiz taýýarlanylýan aş Rollton "Öýde taýýarlanýan" ajy, towuk tagamly 85 gr
Tiz taýýarlanylýan aş Rollton "Кимчи" kimçi tagamly 85 gr
5.40 TMT
Tiz taýýarlanylýan aş Rollton "Кимчи" kimçi tagamly 85 gr